Solbet

 Bloczki SOLBET Optimal

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych i działowych.
Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości.
Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa
na technikę wykonania ścian.

 

CECHY SZCZEGÓLNE:
»» Wymiary:
• wysokość 24 cm
• długość 59 cm
• szerokość: 10, 12, 18, 24, 30, 36, 42 cm
»» Klasy gęstości: 400, 500, 600, 700
»» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty)
z uchwytami montażowymi (U), typu W
(wpusty) z uchwytami montażowymi (U)
lub Z (zamki)

 

wersja P+W z uchwytem
TECHNIKA MUROWANIA:
»» Do wykonywania przy zastosowaniu
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy
tradycyjnej.
»» Należy wypełniać spoiny poziome.
»» Bez wypełniania spoin pionowych.
»» W przypadku gdy nie ma połączenia na
pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub
bloczki w narożach) należy wypełnić
spoinę pionową.

 

 

 

powrót
Copyright ? 2015 - Wizja Net | All Rights Reserved